VVD: “1 Dorp 1 Beleid”

Eigenlijk werkt het vrijlaten van de zondagopenstelling al heel erg goed in Katwijk, kijk eens naar de horeca met in het bijzonder de strandtenten. De Katwijkse wetgever laat het vrij aan de horecagelegenheden open te zijn om op zondag en biedt de ondernemer de mogelijkheid ook op deze dag waarvoor de huur moet worden betaald deze terug te verdienen.
De ondernemer bepaald dan zelf of hij zijn bedrijf op zondag open doet en dat werkt, zie de Strandtent Katwijk 106 en in het verleden visrestaurant De Brittenburg. Zij waren en zijn dicht op zondag en dat is een eigen keuze, die heeft het gemeentebestuur hen niet opgelegd.

Natuurlijk respecteren wij de mensen die de zondag gebruiken om te rusten en willen niemand dwingen om te werken. Wel vinden wij het belangrijk dat ondernemers die keus zelf kunnen maken en de praktijk leert dat zij daar heel goed toe in staat zijn.

Dus niet meer met twee maten meten als de horeca sector de zondag openstelling goed kan organiseren, zonder gewetensbezwaarde te verplichten, kan de detailhandel dat ook.
Met respect voor een ieder die in Katwijk woont, werkt en recreƫert ziet de VVD geen steekhoudende argumenten om de zondagopenstelling tegen te blijven houden.
Wij hopen dat er een goed debat gevoerd kan worden in de gemeenteraad en dat er met respect voor ieders mening 1 beleid kan komen voor zondagopenstelling en daarbij helpt het wanneer de bevolking hun steun verleent via dit mooie burger initiatief.

VVD Katwijk

Reacties